Help
Calculate
FAQ
News
Инвескор ББСБ ХК-ийн 2022 оны онцлох амжилт, үр дүн
Ерөнхий мэдээ мэдээлэл • Jan. 27, 2023
Инвескор ББСБ ХК-ийн 2022 оны онцлох амжилт, үр дүн

“Инвескор ББСБ” ХК нь хөрөнгө оруулагчид, харилцагч, хамтран ажиллагсадынхаа ашиг сонирхлыг хамгаалахыг эрхэмлэн ажиллаж, санхүү, үйл ажиллагааныхаа цар хүрээг тасралтгүй тэлэн, тогтвортой өсөлтийг үзүүлсээр ирсэн.

2022 оны жилийн эцсийн байдлаар харилцагчдын тоо өмнөх онтой харьцуулахад 70%-иар, зээлийн багц 63%-иар, хүү, шимтгэлийн орлого 88%-иар, цэвэр ашиг 71%-иар тус тус өссөн үзүүлэлттэй байна.

Other news
 • General news • 2020/10/01

  “Investor NBFI” JSC aims to maintain the quality of its loan portfolio for the rest of the year.

 • General news • 2019/05/22

  Open securities introduction successfully completed.

 • General news • 2020/04/10

  “Invescore NBFI” JCS organized its regular shareholders meeting.

 • General news • 2021/4/28

  “Invescor NBFI” JSC has started the introduction of ISO 9001 International Standard.

 • General news • 2019/12/22

  Entrepreneur 2019: Awarded for best NBFI