Тусламж
Тооцоолох
Түгээмэл асуулт
product-list
Итгэлцэл
Үйлчилгээ авах

1.0 сая ба түүнээс дээш

Иргэд болон ААН-үүдэд зориулсан хугацаатай хуримтлал үүсгэх боломжийг санал болгож байна

  • Иргэний үнэмлэх
  • Хэмжээ: 1.0 сая ба түүнээс дээш
  • Хугацаа: 6-24 сар 
Инвескор хувьцаа
Үйлчилгээ авах

“Инвескор ББСБ” ХК-ийн хувьцаа

Монголын хөрөнгийн бирж дээр арилжаалагдаж буй “Инвескор ББСБ” ХК-ийн хувьцаанд хөрөнгө оруулалт хийх боломжтой. Илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг icapital.mn сайтаас авна уу.

Инвескор бонд
Үйлчилгээ авах

Тогтмол эргэн төлөлт бүхий бонд

Монголын хөрөнгийн бирж дээр арилжаалагдаж буй “Инвескор ББСБ” ХК-ийн тогтмол эргэн төлөлт бүхий бондод хөрөнгө оруулалт хийх боломжтой. Илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг icapital.mn сайтаас авна уу.

Инвескор aктив
Үйлчилгээ авах

Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас

"Инвескор ББСБ" ХК-ийн автомашины зээлийн багцаас хэвийн ангилалтай зээлүүдийг багцлан үнэт цаасжуулсан хөрөнгө оруулалтын бүтээгдэхүүнийг санал болгож байна.

  • Иргэний үнэмлэх