Тусламж
Тооцоолох
Түгээмэл асуулт

ЖИЖИГ ДУНД БИЗНЕС ЭРХЛЭГЧ НАРТ

SMB хөтөлбөр
Нэвтрэх

Автомашин худалдан авах зээл

2.0 сая - 300.0 сая төгрөг хүртэл

Бизнесийн зээл

5.0сая - 2.0 тэрбум төгрөг хүртэл

Бизнесийн зээлийн шугам

30.0 сая – 2.0 тэрбум төгрөг хүртэл

Кредит карт

1.0 сая – 20.0 сая төгрөг хүртэл

SMB

150 сая төгрөг хүртэл

Alliance

Орон нутгийн ББСБ-уудыг дэмжих хөтөлбөр

ilease

Гадаадад буй Монголчуудад зориулсан лизингийн үйлчилгээ.

Жижиг, дунд бизнес эрхлэгчдийг дэмжих хөтөлбөр

30.0 сая хүртэлх

Итгэлцэл

1.0 сая ба түүнээс дээш

Инвескор хувьцаа

“Инвескор ББСБ” ХК-ийн хувьцаа

Инвескор бонд

Тогтмол эргэн төлөлт бүхий бонд

Инвескор aктив

Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас

INV

2020.09.20

128.99

Өмнөх өдрийн хаалтын ханш:

115.80

Дундаж хаалтын ханш:

115.80

Мэдээ мэдээлэл

Ерөнхий мэдээ мэдээлэл • 2023/11/28

"Инвескор Бонд 2.0" нээлттэй бонд

Ерөнхий мэдээ мэдээлэл • 2023/11/27

Бондын үндсэн болон хүүгийн төлбөр

Ерөнхий мэдээ мэдээлэл • 2023/11/23

“Инвескор ББСБ” ХК-ийн Эрсдэлийн Удирдлагын тогтолцоо – “Маш сайн” үнэлгээ авлаа.

Ерөнхий мэдээ мэдээлэл • 2023/11/17

“ИНВЕСКОР ББСБ” ХК нь Монголдоо анхны ‘А тогтвортой’ үнэлгээтэй компани боллоо.