Тусламж
Тооцоолох
Түгээмэл асуулт

2 ТЭРБУМ ТӨГРӨГ ХҮРТЭЛ

БИЗНЕСИЙН ЗЭЭЛ
Нэвтрэх

Автомашин худалдан авах зээл

2.0 сая - 300.0 сая төгрөг хүртэл

Хэрэглээний зээл

1.5 сая – 50.0 сая төгрөг хүртэл

Шуурхай зээл

1.0 сая – 100.0 сая төгрөг хүртэл

Бизнесийн зээл

5.0сая - 2.0 тэрбум төгрөг хүртэл

Бизнесийн зээлийн шугам

30.0 сая – 2.0 тэрбум төгрөг хүртэл

Кредит карт

1.0 сая – 20.0 сая төгрөг хүртэл

Pocket App

10.0 сая төгрөг хүртэл

ilease

Гадаадад буй Монголчуудад зориулсан лизингийн үйлчилгээ.

Цалингийн зээл

5.0 сая төгрөг хүртэл

Жижиг, дунд бизнес эрхлэгчдийг дэмжих хөтөлбөр

30.0 сая хүртэлх

Итгэлцэл

1.0 сая ба түүнээс дээш

Инвескор хувьцаа

“Инвескор ББСБ” ХК-ийн хувьцаа

Инвескор бонд

Тогтмол эргэн төлөлт бүхий бонд

Инвескор aктив

Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас

INV

2020.09.20

128.99

Өмнөх өдрийн хаалтын ханш:

115.80

Дундаж хаалтын ханш:

115.80

Мэдээ мэдээлэл

Ерөнхий мэдээ мэдээлэл • 2023.08.17

Инвескор ББСБ ХК компанийн засаглалын кодексийн үнэлгээгээр тэргүүллээ.

Ерөнхий мэдээ мэдээлэл • 2023.07.21

ISO 9001, ISO 27001 стандартуудыг дахин баталгаажууллаа

Ерөнхий мэдээ мэдээлэл • 2023.06.15

ADB & INVESCORE санхүүжилт авах гэрээнд гарын үсэг зурлаа

Ерөнхий мэдээ мэдээлэл • 2023.06.07

Зээл болон хөрөнгө оруулалтын бүтээгдэхүүнүүд цогцолсон санхүүгийн аппликейшн