Тусламж
Тооцоолох
Түгээмэл асуулт
product-list
Автомашин худалдан авах зээл
Үйлчилгээ авах

2.0 сая - 300.0 сая төгрөг хүртэл

Автомашин худалдан авахад нь зориулсан зээлийн бүтээгдэхүүнийг санал болгож байна.

Хүү:

2.7% - 3.6% /Сарын/; 32.4% - 43.2% /Жилийн/

Зээлийн хугацаа:

60 сар хүртэл

Шийдвэрлэх хугацаа:

2-3 цаг

 • Орлого тодорхойлох бичиг баримтууд (дансны хуулга, түрээсийн гэрээ, холбогдох гэрээ, хар дэвтэр)
 • Барьцаа хөрөнгийн гэрчилгээ, гаалийн бичиг баримт, худалдах, худалдан авах гэрээ

Бүтээгдэхүүний бодит өртөг: 33.39% - 44.31% /Жилийн/

 
 • Худалдан авч буй автомашин (Шаардлагатай тохиолдолд нэмэлт барьцаа)
 • Урьдчилгаа 20% ба түүнээс дээш
Хэрэглээний зээл
Үйлчилгээ авах

1.5 сая – 50.0 сая төгрөг хүртэл

Та бүхэнд үл хөдлөх хөрөнгө эсвэл автомашинаа барьцаалан санхүүгийн хэрэгцээгээ хангах боломжийг олгож байна.

Хүү:

3.6% /Сарын/; 43.2% /Жилийн/

Зээлийн хугацаа:

24 сар хүртэл

Шийдвэрлэх хугацаа:

1 цаг

 • Орлого тодорхойлох бичиг баримтууд (дансны хуулга, түрээсийн гэрээ, холбогдох гэрээ, хар дэвтэр)
 • Барьцаа хөрөнгийн гэрчилгээ, гаалийн бичиг баримт, худалдах, худалдан авах гэрээ

Бүтээгдэхүүний бодит өртөг: 44.4% /Жилийн/

 • Автомашин
 • Орон сууц
 • Оффис
 • Үйлчилгээний талбай
 • Авто зогсоол
 • Суудлын зориулалттай автомашин, микробус, бага оврын ачааны машин
 • Үйлдвэрлэснээс хойш 12 жил, Монголд импортолсноос хойш 5 жил дотор
 • Бэлэглэлийн гэрээгээр аваагүй байх.
Шуурхай зээл
Үйлчилгээ авах

1.0 сая – 100.0 сая төгрөг хүртэл

Энэхүү бүтээгдэхүүнээрээ та бүхэнд утасны дугаар, автомашин, үл хөдлөх хөрөнгө барьцаалан санхүүгийн хэрэгцээгээ хангах боломжийг олгож байна.

Хүү:

2.8% - 3.5% /Сарын/; 33.6% - 42.0% /Жилийн/

Зээлийн хугацаа:

12 - 24 сар

Шийдвэрлэх хугацаа:

1 цаг

 • Орлого тодорхойлох бичиг баримтууд (дансны хуулга, түрээсийн гэрээ, холбогдох гэрээ, хар дэвтэр)
 • Барьцаа хөрөнгийн гэрчилгээ, гаалийн бичиг баримт, худалдах, худалдан авах гэрээ

Бүтээгдэхүүний бодит өртөг: 34.75% - 43.19% /Жилийн/

 • Орон сууц
 • Автомашин
 • 9911, 9909, 8811-тэй утасны дугаар
 • Бэлэглэлийн гэрээгээр аваагүй байх.
Бизнесийн зээл
Үйлчилгээ авах

5.0сая - 2.0 тэрбум төгрөг хүртэл

Жижиг дунд бизнес эрхлэгчдийн эргэлтийн хөрөнгийг нэмэгдүүлэх, үйл ажиллагааны цар хүрээг өргөтгөх боломжийг олгож байна.

Хүү:

2.9% - 3.2% /Сарын/; 34.8% - 38.4% /Жилийн/

Зээлийн хугацаа:

36 сар хүртэл

Шийдвэрлэх хугацаа:

2-5 өдөр

 • Орлого тодорхойлох бичиг баримтууд (дансны хуулга, түрээсийн гэрээ, холбогдох гэрээ, хар дэвтэр)
 • Барьцаа хөрөнгийн гэрчилгээ
 • Хэрэв хуулийн этгээд бол нэмж гэрчилгээ, дүрэм, бусад холбогдох материалыг бүрдүүлнэ

Бүтээгдэхүүний бодит өртөг: 35.03% - 38.64% /Жилийн/

 • Автомашин
 • Орон сууц
 • Оффис
 • Үйлчилгээний талбай
 • Авто зогсоол
 • Нээлттэй компанийн хувьцаа
 • Гэрчилгээтэй машин, механизм
 • Барьцаа хөрөнгө болон орлого хүрэлцэхүйц байх
 • 6 болон түүнээс дээш сар үйл ажиллагаа явуулсан байх
Бизнесийн зээлийн шугам
Үйлчилгээ авах

30.0 сая – 2.0 тэрбум төгрөг хүртэл

Зээлийн төлбөрөө хугацаанд нь төлдөг, эргэлтийн хөрөнгийн санхүүжилт тогтмол шаардагддаг зээлдэгчдээ зээлийн шугамын эрх нээж, санхүүжилтийн хамгийн таатай нөхцөлүүдийг санал болгож байна.

Хүү:

2.9% - 3.2% /Сарын/; 34.8% - 38.4% /Жилийн/

Зээлийн хугацаа:

24 сар хүртэл

Шийдвэрлэх хугацаа:

2-5 өдөр

 • Орлого тодорхойлох бичиг баримтууд (дансны хуулга, түрээсийн гэрээ, холбогдох гэрээ, хар дэвтэр)
 • Барьцаа хөрөнгийн гэрчилгээ
 • Хэрэв хуулийн этгээд бол нэмж гэрчилгээ, дүрэм, бусад холбогдох материалыг бүрдүүлнэ

Бүтээгдэхүүний бодит өртөг: 35.13% - 38.73% /Жилийн/

 • Автомашин
 • Орон сууц
 • Оффис
 • Үйлчилгээний талбай
 • Авто зогсоол
 • Нээлттэй компанийн хувьцаа
 • Гэрчилгээтэй машин, механизм
 • Барьцаа хөрөнгө болон орлого хүрэлцэхүйц байх
 • 6 болон түүнээс дээш сар үйл ажиллагаа явуулсан байх
Кредит карт
Үйлчилгээ авах

1.0 сая – 20.0 сая төгрөг хүртэл

Таныг санхүүгийн эрх чөлөөнд хүргэх зээлийн эрхтэй карт.

Хүү:

2.0% - 3.0% /Сарын/; 24.0% - 36.0% /Жилийн/

Зээлийн хугацаа:

24 сар хүртэл

Шийдвэрлэх хугацаа:

1 цаг

 • Орлого тодорхойлох бичиг баримтууд (дансны хуулга, түрээсийн гэрээ, холбогдох гэрээ, хар дэвтэр)

Бүтээгдэхүүний бодит өртөг: 24.84% - 36.88%

 • Орлого хүрэлцэхүйц байх
 • Минималист хэв маягийг агуулсан гоёмсог загвартай
 • Дэлхийн аль ч улсад төлбөр тооцоо, гүйлгээ хийх боломжтой
 • Зайнаас уншигч NFC технологийг агуулсан
 • Мэдээллийн нууцлал, аюулгүй байдлыг EMV чип технологиор хамгаалсан
 • Харилцагчийн овог, нэр болон картын дугаар зэрэг хувийн мэдээллийг картын нүүрэн талд байрлахгүйгээрээ онцлогтой  

10.0 сая төгрөг хүртэл

Хурдан хугацаанд 20,000₮-10,000,000₮ хүртэлх барьцаагүй зээлийг хялбар авах боломж. Pocket аппликейшн танд зээлийн хамгийн бага дүн болон хамгийн өндөр дүнтэй зээлийг санал болгож байна.

Хүү:

Төлбөрөө хувааж төлөх хугацаанд хүү бодогдохгүй

Зээлийн хугацаа:

Богино хугацаа

 • Иргэний үнэмлэх
 • Барьцаа шаардахгүй
 • Pocket.mn application-ийг гар утсандаа татаж авч зээлийн эрхээ шалгах боломжтой. 

Гадаадад буй Монголчуудад зориулсан лизингийн үйлчилгээ.

Гадаадад оршин сууж буй иргэдэд орон сууц, автомашин, хүнд машин механизм болон бусад тоног төхөөрөмжийн худалдаа, санхүүгийн түрээс найдвартай, түргэн шуурхай үйлчилгээ үзүүлэгч байгууллага.

Хүү:

Уян хатан

Зээлийн хугацаа:

Уян хатан

Цалингийн зээл
Үйлчилгээ авах

5.0 сая төгрөг хүртэл

Иргэдийн санхүүгийн хэрэгцээнд зориулсан, цалингийн орлого барьцаалах зээлийн бүтээгдэхүүнийг санал болгож байна.

Хүү:

3.0% - 3.3% /Сарын/; 36.0% - 39.6% /Жилийн/

Зээлийн хугацаа:

18 сар хүртэл

 • Дансны хуулга
 • Ажлын газрын тодорхойлолт

Бүтээгдэхүүний бодит өртөг: 37.41% - 41.03% /Жилээр/

 • Зээл хүсэгч нь тухайн байгууллагад 1 ба түүнээс дээш жил ажилласан байна. Зээл хүсэгч нь хүүхэд асрах чөлөөнөөс орж ирээд 3-аас дээш сар ажилласан байна. 
Жижиг, дунд бизнес эрхлэгчдийг дэмжих хөтөлбөр
Үйлчилгээ авах

30.0 сая хүртэлх

Инвескор ББСБ ХК, Риотинто Монгол ХХК хамтран жижиг дунд бизнес эрхлэгчдийг дэмжих хамтарсан хөтөлбөр.

Хүү:

0.4% /Сарын/; 4.8% /Жилийн/

Зээлийн хугацаа:

24 сар

Шийдвэрлэх хугацаа:

72 цаг

 • Эрхэлдэг бизнесийн танилцуулга;
 • Иргэний үнэмлэх /ААН гэрчилгээ, дүрэм/;
 • Бизнес төлөвлөгөө эсвэл зээлийн зарцуулалт үр ашгийн тооцоо санхүүжилт авахтай холбоотой гэрээ, хэлцэл, баримтууд;
 • Үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл, лиценз, холбогдох баримтууд;
 • Орлого, зарлагыг нотлох баримтууд;
 • Сүүлийн 1 жилийн санхүүгийн тайлан, тайлантай холбоотой тодруулга тайлангууд;
 • Зээлийн барьцаанд барьцаалах хөрөнгийн гэрчилгээ, лавлагаа;
 • Сүүлийн 2 жил доторх банк болон бусад санхүүгийн байгууллагаас авсан зээлийн гэрээ, барьцааны гэрээ, зээлийн дансны хуулга.

Бүтээгдэхүүний бодит өртөг: 4.91% /Жилээр/

 

 • Автомашин
 • Орон сууц
 • Оффис
 • Үйлчилгээний талбай
 • Авто зогсоол
 • Улаанбаатар хотын нутаг дэвсгэрт бизнесийн үйл ажиллагаа эрхэлдэг Улаанбаатар хотын харьяалалтай иргэн, аж ахуйн нэгж байх. 
 • Зээл төлөх орлогын эх үүсвэрийг бүрдүүлж буй бизнесийг сүүлийн 6 сараас доошгүй хугацаанд тогтвортой эрхэлж байгаа бөгөөд цаашид эрхлэх боломжтой байх.
 • Зээл хүсэгчийн бизнесийн үйл ажиллагаа нь байгаль орчин, хүний эрүүл мэнд, аюулгүй байдалд ноцтой эрсдэл учруулахааргүй байх
 • Инвескороос тогтоосон санхүүгийн шалгуур үзүүлэлтүүдийг хангасан байх. 
 • Зээлийн барьцаа хөрөнгийн шаардлагыг хангасан байх.
 • Зээлийн мэдээллийн сангийн лавлагаагаар банк болон бусад банк, банк бус санхүүгийн байгууллагаас авсан үлдэгдэлтэй зээлүүдийн ангилал хэвийн байх
 • Бизнесийн онцлогоос хамаарсан бусад шаардлага хангасан байх. 

Дэмжих бизнесийн чиглэл:

 • Импортыг орлох дотоодын бүтээгдэхүүний бизнес
 • Байгаль орчинд ээлтэй бүтээгдэхүүний бизнес
 • Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн бизнес
 • Өрх толгойлсон эцэг, эхийн бизнес

Хориглосон бизнесийн чиглэл:

 • Уул уурхай, байгаль орчинд хор хөнөөлтэй бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгч, худалдаалагч
 • Архи, пиво согтууруулах ундаа үйлдвэрлэгч, худалдаалагч
 • Тамхи, мансууруулах бодис үйлдвэрлэгч, худалдаалагч
 • Бооцоот болон мөрийтэй тоглоомын үйлчилгээ үзүүлэгч