SMB хөтөлбөр
Аллианс хөтөлбөр
Инвескор ББСБ ХК нь орон нутгийн дотоодын зах зээлээс мэргэжлийн баг бүрдүүлэн бий болсон жижиг ББСБ-уудыг хөтөлбөртөө нэгтгэн тухайн орон нутгийн харилцагчдад санхүүгийн хүртээмжийг системтэйгээр хүргэх үндсэн хөтөлбөр юм.
Хөтөлбөрт нэгдэх ББСБ-д тавигдах шаардлага:
Star
Тухайн орон нутагт бүртгэлтэй байх
Star
Мэргэжлийн, туршлагатай ажиллах хүч бүрдүүлсэн байх
Star
SmartLos болон CBS системүүдийг нэвтрүүлэх сонирхолтой байх
Star
Өөрийн зах зээлээ тэлэх зорилготой байх
Star
Бизнесийн ёс зүй сайтай байх
Star
Гүйцэтгэх удирдлага нь мэргэжлийн чадвартай байх
Star
ББСБ нь хууль шүүхтэй холбоотой аливаа асуудалгүй байх
MN
Аллианс хөтөлбөр нь 2020 оны 08 сард анхны гишүүдээ элсүүлж байсан. Одоогоор 6 аймагт гишүүн байгууллагатай болж хүрээгээ тэлсэн.
Star
Star
Star
Star