1. Үндсэн мэдээлэл

Цээж зургаа оруулна уу. Файлын хэмжээ хамгийн ихдээ 2MB байна.

1.
Анкетыг бөглөхдөө үнэн зөв, цэвэр, гаргацтай, үг товчлохгүйгээр бүх асуултыг бүрэн бөглөнө үү.
2.
Таны хувийн мэдээллийг зөвхөн “Инвескор” санхүүгийн байгууллагын албан хэрэгцээнд ашиглана.
3.
Анкетыг дутуу бөглөсөн, цээж зураггүй бол хүлээн авахгүй.
4.
Анкетанд хавсаргасан материалыг буцаан олгохгүй.
5.
Анкет хүлээн авснаар ажил горилогчийн өмнө ямар нэгэн хариуцлага хүлээхгүй болно.
Таны сонирхож буй ажлын байрны нэр *
Таны хүсэж буй цалингийн хэмжээ *
Одоо эрхэлж буй ажил *
Ажилд орох боломжтой огноо *
Ургийн овог *
Эцэг, эхийн нэр *
Өөрийн нэр *
Төрсөн огноо *
Хүйс *
Регистрийн дугаар *
Төрсөн аймаг, хот *
Сум дүүрэг *

Одоогийн амьдардаг гэрийн хаяг *

Аймаг хот *
Сум дүүрэг *
Хороо *
Гар утас *
Яаралтай үед холбоо барих утас *
И-мэйл хаяг *
Facebook хаяг
2. Боловсрол
Ерөнхий боловсролын сургуулиас эхлэн сургууль төгссөн дарааллаар нь бичнэ үү.
Нэмэх
3. Хөдөлмөр эрхлэлт
Хөдөлмөр эрхлэлтийн үйл ажиллагааг эхнээс нь дарааллуулан бичнэ үү
Нэмэх
Хэрэв та 6 сараас дээш хугацаагаар ажил хийгээгүй бол шалтгаана бичнэ үү
4. Гадаад хэлний мэдлэг
Гадаад хэлний мэдлэг (Та дөрвөлжин нүдэнд 1-5 тоогоор үнэлэн бичнэ үү 5 маш сайн)
Нэмэх
5. Таны гэр бүлийн байдал
Гэрлэсэн эсэх
Ам бүлийн тоо
Хүүхдийн тоо
6. Таныг тодорхойлох тухай мэдээлэл
(Таны ажиллаж, суралцаж байсан байгууллагын удирдах албан тушаалтан болон багш гэх мэт)
Нэмэх
7. Нэмэлт мэдээлэл
Инвескор компанид ажилладаг найз нөхөд, хамаатан садан байгаа эсэх
Нэмэх
Star
Star
Star
Star