Таны каррьерын түүхийг хамтдаа, хамгийн ухаалгаар бүтээцгээе!
Хүний нөөцийн багийн алсын хараа
Бид олон улсын компани болоход чиглэсэн тогтвортой өсөлтийг бий болгох эерэг, урам зоригтой, мэргэшсэн мэргэжилтнүүдтэй хүчирхэг багийг бүрдүүлж, компанийнхаа алсын харааг хэрэгжүүлэх стратегийн түнш нь байна.
Тоон үзүүлэлт

+200

Ажилтантай

29 нас

Дундаж нас

12 цаг

1 ажилтанд ноогдох сургалт хөгжлийн цаг

Хүйсийн харьцаа

Эрэгтэй ажилтнууд

Эмэгтэй ажилтнууд

Шийдвэр гаргалтын түвшинд эмэгтэй захирлуудын эзлэх хувь

Star
Star
Star
Star