Эрүүл мэндийг дэмжих чиглээр
Хувийн эрүүл мэндийн даатгал
Спортын хөнгөлөлт
Хувийн эрүүл мэндийн даатгал
Жил тутам бүх ажилтнуудаа 20-50 сая төгрөгийн хамгаалалт бүхий эрүүл мэндийн даатгалд хамруулдаг. Энэхүү даатгалын багц нь жил бүрийн эрүүл мэндийн үзлэгээс гадна нарийн мэргэшлийн эмчийн үзлэг, эмчилгээ, эм тариа, эмнэлгийн ор хоногийн төлбөр гэх мэт өргөн хүрээг хамардаг давуу талтай.
Санхүүг дэмжих чиглэлээр
Бонус цалин
Хуримтлалын сан
Ажилтны цалингийн зээл
Бонус цалин
Хагас жилд нэг удаа олгогдоно.
Бусад хөнгөлөлт тэтгэмжүүд
Төрсөн өдрийн цалинтай чөлөө
Гар утас болон шатахууны хөнгөлөлт
Мөнгөн тэтгэмж болон цалинтай чөлөө
Төрсөн өдрийн цалинтай чөлөө
Төрсөн өдрийнхөө баяр жаргалтай мөчийг гэр бүл, найз нөхөдтэйгээ тэмдэглэн өнгөрүүлэх боломж олгох зорилгоор нэг өдрийн цалинтай чөлөөг олгодог.
Star
Star
Star
Star