Хувьцаа
0
Хувьцаа эзэмшигчдийн бүтэц
Pie Arrow 2
80.49%
Эс Ай Би Жэй Капитал
Pie Arrow 2
19.51%
Олон нийт
Эзэмшиж буй хувьцааны тоо
"Эс Ай Би Жэй Капитал" ХК
60,968,730
Олон нийт
14,775,551
Нийт
75,744,281
INV
0
Up Arrow
Өмнөх өдрийн хаалтын ханш
NaN
Тухайн өдрийн VWAP
52 долоо хоногийн
Доод үнэ
Дээд үнэ
Хувьцааны мэдээлэл
Нийт гаргасан хувьцаа:
Эргэлтэд гаргасан хувьцаа:
Зах зээлийн үнэлгээ:
ISIN:
Хэлцлийн тоо:
Арилжааны дүн:
Арилжсан ширхэг:
Өдрийн хязгаар:
-
Star
Star
Star
Star